Οικιακοί

Επαγγελματικοί

Νοσοκομειακοί

Απορριμμάτων
T-Shirt

T-Shirt μαναβικής
σε ρολό

• Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• ΠΡΟΪΟΝΤΑ

• TAYLOR MADE

• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Y-NOT PLASTIC

Για την εταιρεία “Y - NOT PLASTIC Ε.Π.Ε”, Ποιότητα σημαίνει:

- Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η διάθεση στους πελάτες της με προϊόντα (πλαστικούς σάκους απορριμμάτων και συσκευασίας και πλαστικά ρολά), που καλύπτουν τις ανάγκες & απαιτήσεις τους καθώς και τους σχετικούς νόμους και κανόνες τους οποίους απαιτεί η παραγωγή και χρήση αυτών.

- Ο Σεβασμός στον πελάτη και η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Πολιτική Ποιότητας για την εταιρεία μας είναι σημείο αναφοράς και δέσμευση της Διοίκησης αλλά και προσπάθεια όλων των συντελεστών της.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω η διοίκηση:

• Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001/2015.

• Παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας μας, οι οποίοι αναθεωρούνται ετησίως στην Ανασκόπηση του Συστήματος Ποιότητας.

• Έχει δημιουργήσει κατάλληλο περιβάλλον εργασίας τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που άπτονται της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.

• Διατηρεί υψηλό το επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του προσωπικού της, με συνεχείς εκπαιδεύσεις επί των αντικειμένων τους και αντίστοιχη αξιολόγηση της επίδοσής τους.

• Καθορίζει στόχους Ποιότητας τους οποίους ανασκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες και ελέγχει την επίτευξή τους στη διάρκεια όλου του έτους μέσα από την Ανασκόπηση του Συστήματος.

• Έχει δεσμευτεί για την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από τις διεργασίες που έχουν αναπτυχθεί. Αυτό αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρείας και αυτή η φιλοσοφία έχει καλλιεργηθεί και στα στελέχη.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΜοναδική σύνθεση
Λιγότερο πλαστικό

Οι σάκοι απορριμμάτων Olympus Professional χάρη στη μοναδική σύνθεσή τους περιέχουν έως και 50% λιγότερο πλαστικό. Έτσι αφήνουν το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα, χωρίς να επηρεάζεται η αντοχή τους.

------------------------------------

Η μεγαλύτερη γκάμα
προϊόντων στην Ελλάδα
και από τις μεγαλύτερες
στην Ευρώπη

Η Υ-ΝΟΤ PLASTIC διαθέτει τη δυνατότητα να παράγει σακούλες απορριμμάτων ακριβώς στις διαστάσεις που εξυπηρετούν τους πελάτες της κατόπιν ολοκληρωμένων οικονομοτεχνικών μελετών για την απόλυτη εξοικονόμιση πόρων.

------------------------------------

ULTRA FLEX Technology

Η Υ-ΝΟΤ PLASTIC στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για καινοτομία ανέπτυξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την τεχνολογία
ULTRA FLEX Technology.

Πρόκειται για μια εντελώς καινοτόμα τεχνολογία της Y-Not Plastic η οποία κάνει το recycling material, ανθεκτικότερο ακόμα και από το πρωτογενές.

------------------------------------


Y-NOT PLASTIC ΕΠΕ ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ T.K. 19003 ΤΗΛ.: 22990 63077 Fax: 22990 63094

Y-not Plastic web site is Designed & Developed by LIBER ARTIS

Green Deal Olympus Professional Olympus Economy Olympus Premium Max Economy No Name